Kemira.com English  /  French
Home Products Contacts
  Aluminum-Based Coagulants

Aluminum Chloride

Aluminum Sulfate, Liquid and Dry (ALG)

Polyaluminum Chlorides (PAX)

Aluminum Chlorohydrate (ACH)

Sodium Aluminate (SAX)

Polyaluminum Sulfates (PAS)